ABS / PVC kant trake
ABS / PVC kant trake

kantex 552

STEJAR sonoma tabac
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 555

STEJAR canion
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 622

STEJAR craft tabacco
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 408

STEJAR kansas brun
PVC 0.60 x 22mm - 1.00 x 22mm - 2.00 x 22 / 42mm
ABS / PVC kant trake

kantex 422

STEJAR piatra
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 546

STEJAR canterbury
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 400

STEJAR hamilton
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 545

STEJAR gorun
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 401

STEJAR nebraska
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 617

STEJAR urban amber
PVC 0.60 x 22mm - 1.00 x 22mm - 2.00 x 22 / 42mm
ABS / PVC kant trake

kantex 409

STEJAR odiseea
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 618

STEJAR urban oyster
PVC 0.60 x 22mm - 1.00 x 22mm - 2.00 x 22 / 42mm
ABS / PVC kant trake

kantex 615

STEJAR gladstone nisip
PVC 0.60 x 22mm - 1.00 x 22mm - 2.00 x 22 / 42mm
ABS / PVC kant trake

kantex 262

STEJAR bardolino gri
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 258

STEJAR bardolino natur
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 245

STEJAR sonoma deschis
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 599

STEJAR sonoma deschis
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 205

STEJAR ferrara natur deschis
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 544

BUK
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 228

BUK Bavarez
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 575

STEJAR sherwood
ABS / PVC kant trake

kantex 413

STEJAR urban amber
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 421

STEJAR Nagano
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 273

STEJAR rift
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 593

STEJAR craft alb
PVC 0.60 x 22mm - 1.00 x 22mm - 2.00 x 22 / 42mm
ABS / PVC kant trake

kantex 236

BUK Ellmau
ABS 0.45mm - 0.80mm - 2.00mm
ABS / PVC kant trake

kantex 538

BUK Zurich
PVC 0.60 x 22mm - 1.00 x 22mm - 2.00 x 22 / 42mm